BẢO MẬT HỆ THỐNG

VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG

Untitled-1

Bảo mật hệ thống, bảo đảm thông tin, và khả năng khôi phục hoạt động hệ thống là vấn đề quan trọng mà cả tổ chức tư nhân lẫn tổ chức công phải đối mặt hiện nay. Dịch vụ bảo mật hệ thống của IKEY giúp các tổ chức trong quản lý các rủi ro liên quan đến hệ thống bằng cách cung cấp những giải pháp toàn diện, sử dụng các phương pháp và công cụ đã được chứng minh theo một cách thức nhất quán. Dịch vụ của chúng tôi giúp các tổ chức xác định các vấn đề phân tán và kịp thời, chẳng hạn như nhận dạng kẻ trộm, lỗ hổng dữ liệu, rò rỉ dữ liệu,… Đội ngũ IKEY Chúng tôi cũng giúp các tổ chức lập kế hoạch và kiểm soát các vấn đề về an ninh bao gồm an ninh mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật dữ liệu / thông tin và bảo mật con người với mục tiêu đồng hàng các chiến lược tổ chức và các chương trình để quản lý các rủi ro về hệ thống.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN THÔNG

QUA CÁC GÓI DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO

HỆ THỐNG SERVER

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ

MANG ĐẾN DỊCH VỤ TOÀN DIỆN NHẤT

Data,Center,Or,Server,Room